website vnja jeugdrechtboeken

Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken

Lees meer

Toekomstvisie aanhouding en inverzekeringstelling minderjarigen in het strafproces

Toekomstvisie aanhouding en inverzekeringstelling minderjarigen in het strafproces

In opdracht van het Ministerie voor Justitie en Veiligheid heeft de VNJA samen met Defence for Children een Toekomstvisie opgesteld over “De aanhouding en inverzekeringstelling van minderjarige en jongvolwassen verdachten”. Hierin staat hoe een leeftijd- en ontwikkelingsgerichte aanpak eruit ziet voor minderjarige en jongvolwassen verdachten tijdens de eerste fase van het strafproces en hoe dit verbeterd zou moeten worden. Uitgangspunt is dat het verblijf in een politiecel zoveel mogelijk wordt vermeden of zo kort mogelijk wordt ingezet. De toekomstvisie maakt deel uit van de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ). Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt in het voorjaar met een beleidsreactie.

 

De VNJA en Defence for Children concluderen dat het strafproces van minderjarige en jongvolwassen verdachten zich nog teveel kenmerkt door willekeur. Gevolg is dat minderjarigen en adolescenten te veel tijd in een politiecel doorbrengen waar nauwelijks rekening wordt gehouden met leeftijd en kwetsbaarheid. Dit is in strijd met (inter)nationale regelgeving en met de onschuldpresumptie. In de Toekomstvisie staan aanbevelingen om de wet aan te passen, de praktijk te veranderen en het proces te verbeteren.

 

Dat betekent onder andere dat:

– Het ophouden voor verhoor niet alleen op het politiebureau maar ook elders  zou moeten kunnen plaatsvinden (thuis, bij familie, in een instelling).

– De duur van de inverzekeringstelling van minderjarige verdachten dient te worden ingekort.

– Minderjarigen altijd aanspraak moeten kunnen maken op kosteloze rechtsbijstand door een (jeugdrecht)advocaat

 

Ook is duidelijk geworden dat voor het wijzigen van de huidige praktijk op het politiebureau, een cultuuromslag noodzakelijk is. Er zijn nieuwe werkinstructies nodig voor jeugdzaken, waarbij de volgende uitgangspunten in acht worden genomen:

  • Ophouden voor verhoor thuis
  • Geen inverzekeringstelling, tenzij
  • Inverzekeringstelling op een andere plaats
  • Kindgerichte bejegening
  • Aandacht voor herstel
  • Richtlijnen en criteria concretiseren

 

Tot slot wordt voorgesteld om per regio een centrale plek te creëren, zoals een specifiek politiebureau voor jeugdige verdachten, waar alle expertise over jeugd aanwezig is en een Kindgerichte omgeving en waar ruimte voor (forensisch) multidisciplinair overleg.

Lees meer

Verzoek verlenging financiering pilots Kleinschalige voorzieningen en Proeftuinen Screening en Diagnostiek (VIV JJ)

Hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor justitiële jongeren? Hoe voorkomen we dat jongeren voor, tijdens en na de detentie verder afglijden en een criminele carrière opbouwen? In het kader van Verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ) zijn pilots Kleinschalige Voorzieningen en Proeftuinen Screening en Diagnostiek gestart. Deze pilots en proeftuinen worden positief ontvangen en gewaardeerd. Eind 2017 loopt de financiering voor deze proeftuinen af. De VNJA acht het van groot belang dat de pilots en proeftuinen worden verlengd, maar bij voorkeur structureel worden gefinancierd. In dit verband is op 10 oktober 2017 een  brief gestuurd naar de (demissionair) minister van Veiligheid en Justitie namens de VNJA, de JRAA, de VJAR, de HVJA en de Werkgroep jeugdrechtadvocaten Alkmaar met het verzoek om de pilots Kleinschalige voorzieningen en proeftuinen Screening en Diagnostiek te verlengen en bij voorkeur structureel te financieren. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zie tevens het aparte nieuwsbericht op deze site met nieuwsbrieven over de VIV JJ.

Lees meer

Nieuwsbrief Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ)

Lees meer