De jeugdrechtadvocaat

De VNJA vindt het van groot belang dat een minderjarige kan rekenen op een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Een advocaat die niet alleen kennis heeft van het geldende jeugdrecht, maar ook beschikt over pedagogisch inzicht en inlevingsvermogen in de denkwijze van minderjarigen. Een advocaat die het belang van de minderjarige centraal stelt.

Aan de advocaten die lid zijn van de VNJA worden kwaliteits- en opleidingseisen gesteld. Verder zorgt de VNJA er door middel van het organiseren van (door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende) lezingen en studiemiddagen voor dat haar leden hun juridische kennis bijhouden.

Lidmaatschap

De VNJA maakt onderscheid tussen leden en aspirant-leden.

Om lid te kunnen worden van de VNJA moet een advocaat:

  • Ten minste 5 jaar staan ingeschreven als advocaat;
  • Voorafgaand aan de aanvraag ten minste 10 jeugdzaken hebben behandeld;
  • In het jaar voorafgaand aan de aanvraag ten minste de helft van het totaal door de Nederlandse orde van advocaten verplichte aantal opleidingspunten op het gebied van jeugdrecht hebben behaald;
  • Binnen drie jaar na inschrijving als aspirant-lid de onderstaande cursus hebben gevolgd:
Specialisatieopleiding jeugdrecht SDU

Om lid te kunnen blijven van de VNJA moet een advocaat:

  • Jaarlijks ten minste de helft van het totaal door de Nederlandse orde van advocaten verplichte aantal opleidingspunten op het gebied van het jeugdrecht halen, waarvan ten minste zes opleidingspunten door bijwoning van een door de vereniging georganiseerde activiteit;
  • Jaarlijks ten minste 10 jeugdzaken behandelen.

Om aspirant-lid van de VNJA te kunnen worden moet een advocaat: 

  • ten minste twee jaar als advocaat zijn ingeschreven;
  • jaarlijks ten minste de helft van het totaal door de Nederlandse orde van advocaten verplichte aantal opleidingspunten op het gebied van het jeugdrecht halen, en dit ook het jaar voorafgaand aan de aanvraag hebben gedaan, waarvan bij voortduring van het aspirant-lidmaatschap ten minste zes opleidingspunten door bijwoning van een door de vereniging georganiseerde activiteit.

​Het aspirant-lidmaatschap wordt verleend voor de duur van maximaal drie jaren, binnen welke periode het aspirant-lid de tijd heeft aan de vereisten te voldoen om het lidmaatschap te verwerven.

De contributie voor leden wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie bedraagt € 125,-.

Om lid te worden, klik hier

Voor contact met een van de bestuursleden, klik hier of stuur een e-mail naar info@vnja.nl

Studiemiddagen en lezingen

Jaarlijks organiseert de VNJA twee studiemiddagen in Utrecht. Hiervoor worden 4 punten per middag toegekend.

Jaarlijks organiseert de VNJA drie lezingen elders in Nederland. Hiervoor worden 2 punten per middag toegekend.