De jeugdrechtadvocaat

De VNJA vindt het van groot belang dat een minderjarige kan rekenen op een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Een advocaat die niet alleen kennis heeft van het geldende jeugdrecht, maar ook beschikt over pedagogisch inzicht en inlevingsvermogen in de denkwijze van minderjarigen. Een advocaat die het belang van de minderjarige centraal stelt.

Aan de advocaten die lid zijn van de VNJA worden kwaliteits- en opleidingseisen gesteld. Verder zorgt de VNJA er door middel van het organiseren van (door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende) lezingen en studiemiddagen voor dat haar leden hun juridische kennis bijhouden.

Lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van de VNJA moet een advocaat:

  • Ten minste 5 jaar staan ingeschreven als advocaat;
  • Voorafgaand aan de aanvraag ten minste 10 jeugdzaken hebben behandeld;
  • In het jaar voorafgaand aan de aanvraag ten minste de helft van het totaal door de Nederlandse orde van advocaten verplichte aantal opleidingspunten op het gebied van jeugdrecht hebben behaald;
  • Binnen 3 jaar na aanmelding als (aspirant) lid bij de VNJA dient de advocaat een specialisatieopleiding Jeugdrecht te volgen zoals vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement, bijvoorbeeld de opleiding die door de SDU wordt aangeboden. Leden van de VNJA ontvangen 20% korting op deze opleiding. https://www.sdujuridischeopleidingen.nl/producten/7397/specialisatieopleiding-jeugdrecht

Om lid te kunnen blijven van de VNJA moet een advocaat:

  • Jaarlijks ten minste de helft van het totaal door de Nederlandse orde van advocaten verplichte aantal opleidingspunten op het gebied van het jeugdrecht halen, waarvan ten minste zes opleidingspunten door bijwoning van een door de vereniging georganiseerde activiteit;
  • Jaarlijks ten minste 10 jeugdzaken behandelen.

Studiemiddagen en lezingen

Jaarlijks organiseert de VNJA twee studiemiddagen elders in Nederland. Hiervoor worden 4 punten per middag toegekend.

Jaarlijks organiseert de VNJA drie lezingen elders in Nederland. Hiervoor worden 2 punten per middag toegekend.

Zoek je een advocaat?

Wij snappen dat het lastig kan zijn om de juiste advocaat te vinden