VNJA

De VNJA vindt het van groot belang dat een minderjarige kan rekenen op een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat.

Lees verder

JONGEREN

Denk je dat je een jeugdrechtadvocaat nodig hebt? VNJA advocaten beantwoorden je vragen graag!

Lees verder

OUDERS

Heeft uw kind juridische bijstand nodig? Neem vrijblijvend contact op. De VNJA-advocaat denkt graag met u mee.

Lees verder

ADVOCATEN

De VNJA vindt het van groot belang dat een minderjarige kan rekenen op een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat.

Lees verder

Veel minderjarigen in Nederland komen in aanraking met het rechtssysteem. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze onder toezicht worden gesteld, uit huis worden geplaatst, verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit, geen verblijfsvergunning hebben of hun ouders gaan scheiden. De juridische wereld waarin de minderjarige verzeild raakt is voor hem of haar – nog meer dan voor een volwassene – ingewikkeld en belastend.

De VNJA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging die ervoor wil zorgen dat deze kwetsbare groep rechtzoekenden in Nederland kan rekenen op kwalitatief goede rechtshulpverlening vanuit de advocatuur.

Wat doet de VNJA

Het doel van de VNJA is om de rechtspositie van en de rechtsingang voor minderjarigen te verbeteren. De VNJA wil dit onder andere realiseren door ervoor te zorgen dat de minderjarige die in aanraking komt met het recht, toegang kan krijgen tot een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat, die het belang van de minderjarige centraal heeft staan.

Aan de advocaten die lid zijn van de VNJA worden kwaliteits- en opleidingseisen gesteld. Verder zorgt de VNJA er door middel van het organiseren van (door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende) lezingen voor dat haar leden hun juridische kennis bijhouden.

Lees verder

JONGEREN

Wanneer heb je een jeugdrechtadvocaat nodig?
Je kunt als je minderjarig bent op verschillende manieren in aanraking komen met het recht. Bijvoorbeeld:

  • Het gaat niet goed met je op school of thuis en de rechter moet beslissen of je onder toezicht gesteld wordt van Bureau Jeugdzorg of dat je uit huis geplaatst wordt.
  • Je wordt verdacht van een strafbaar feit en je krijgt te maken met de politie, de officier van justitie, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau HALT of de kinderrechter.
  • Je ouders gaan of zijn uit elkaar en je bent het niet eens met de omgangsregeling of je verblijfplaats.

In deze of andere gevallen kun je hulp van een jeugdrechtadvocaat nodig hebben. De jeugdrechtadvocaat is er speciaal voor jou om jouw belangen te behartigen.

Lees verder

OUDERS

Wanneer is een jeugdrechtadvocaat nodig?
Uw kind kan op verschillende manieren in aanraking komen met het recht. Bijvoorbeeld:

  • Het gaat niet goed met uw kind op school of thuis en de Raad voor de Kinderbescherming verzoekt de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen van Bureau Jeugdzorg of Bureau Jeugdzorg verzoekt de kinderrechter om een machtiging om uw kind uit huis te plaatsen.
  • Uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit en krijgt te maken met de politie, justitie, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt of de kinderrechter.
  • Uw kind heeft geen verblijfsvergunning.
  • Uw partner en u gaan of zijn uit elkaar en er moet een regeling komen over omgang of verblijfplaats.

In deze of andere gevallen kan het wenselijk zijn dat uw kind wordt bijgestaan door een eigen advocaat die gespecialiseerd is in het jeugdrecht en uitsluitend de belangen van uw kind behartigt.

Lees verder

ADVOCATEN

De jeugdrechtadvocaat
De VNJA vindt het van groot belang dat een minderjarige kan rekenen op een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Een advocaat die niet alleen kennis heeft van het geldende jeugdrecht, maar ook beschikt over pedagogisch inzicht en inlevingsvermogen in de denkwijze van minderjarigen. Een advocaat die het belang van de minderjarige centraal stelt.

Aan de advocaten die lid zijn van de VNJA worden kwaliteits- en opleidingseisen gesteld. Verder zorgt de VNJA er door middel van het organiseren van (door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende) lezingen en studiemiddagen voor dat haar leden hun juridische kennis bijhouden.

Lees verder