website vnja jeugdrechtboeken

Pilot kosteloze rechtsbijstand bij uithuisplaatsingen

Lees meer

MEER RECHTSBESCHERMING IN DE JEUGDBESCHERMING

Vanaf 2023 meer rechtsbescherming in de jeugdbescherming
Een actueel speerpunt van de Minister voor Rechtsbescherming is om de rechtsbescherming in de jeugdbescherming te verbeteren, dit onder meer naar aanleiding van de eindevaluatie van de Wet herziene kinderbeschermingsmaatregelen. Het eerste punt uit zijn plan van aanpak dat op korte termijn wordt uitgevoerd, is een pilot waarbij gedurende 1,5 jaar kosteloze rechtsbijstand beschikbaar wordt gesteld voor ouder(s) die te maken krijgen met een uithuisplaatsing of gezagsbeëindigende maatregel. Op basis van de resultaten van de pilot neemt de minister medio 2024 een besluit over of en hoe de kosteloze rechtsbijstand structureel wordt vormgeven.

Lees meer

KOSTELOZE RECHTSBIJSTAND VOOR ONTBODEN MINDERJARIGE VERDACHTEN

Lees meer

Ook niet aangehouden minderjarige verdachte recht op gefinancierde rechtsbijstand door advocaat

Lees meer