website vnja jeugdrechtboeken

MEER RECHTSBESCHERMING IN DE JEUGDBESCHERMING

Vanaf 2023 meer rechtsbescherming in de jeugdbescherming
Een actueel speerpunt van de Minister voor Rechtsbescherming is om de rechtsbescherming in de jeugdbescherming te verbeteren, dit onder meer naar aanleiding van de eindevaluatie van de Wet herziene kinderbeschermingsmaatregelen. Het eerste punt uit zijn plan van aanpak dat op korte termijn wordt uitgevoerd, is een pilot waarbij gedurende 1,5 jaar kosteloze rechtsbijstand beschikbaar wordt gesteld voor ouder(s) die te maken krijgen met een uithuisplaatsing of gezagsbeëindigende maatregel. Op basis van de resultaten van de pilot neemt de minister medio 2024 een besluit over of en hoe de kosteloze rechtsbijstand structureel wordt vormgeven.

Lees meer

KOSTELOZE RECHTSBIJSTAND VOOR ONTBODEN MINDERJARIGE VERDACHTEN

Lees meer

Ook niet aangehouden minderjarige verdachte recht op gefinancierde rechtsbijstand door advocaat

Lees meer

Project “Terug naar huis”

terug naar huis
Lees meer

Oproep van Defence for Children

Lees meer

Ondersteuning stakingsactie

Zoals u vast al wel via de (sociale) media heeft vernomen, is binnen de strafrechtadvocatuur het idee ontstaan van een piketstaking in de eerste twee weken van januari 2020. Het kabinetsbeleid rondom de herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en de weigering om de noodzakelijke extra financiering ter beschikking te stellen, vragen om een krachtig signaal.

De Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten hebben zich inmiddels bij deze actie aangesloten. Ook de VNJA doet dat. Minderjarige verdachten zijn nog kwetsbaarder dan anderen. Het gaat de jeugdrechtadvocaat aan het hart dat zijn of haar cliënt de dupe zal worden van deze staking. Maar als er niets verandert kunnen wij in de nabije toekomst de rechtsbijstand aan onze cliënten niet meer op niveau leveren. Het is juist daarom dat nu duidelijk gemaakt moet worden dat het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand niet verder moet worden afgebroken. De VNJA ondersteunt daarom de achterliggende gedachten van de staking, waarbij benadrukt wordt dat deze ziet op de noodzakelijke financiële impuls in het gehele systeem van de gefinancierde rechtsbijstand.

Wij roepen onze leden dan ook op om uiterlijk maandag 30 september 2019 (de uiterste datum voor het opgeven van verhinderdata) 1 januari tot en met 14 januari 2020 als verhinderdata op te geven voor het nieuwe piketrooster. Uiteraard hoopt de VNJA dat de minister adequaat op deze noodstap reageert en dat daadwerkelijke staking in januari niet nodig zal zijn.

Lees meer