website vnja jeugdrechtboeken

Het doel van de VNJA is om de rechtspositie van en de rechtsingang voor minderjarigen te verbeteren. De VNJA wil dit onder andere realiseren door ervoor te zorgen dat de minderjarige die in aanraking komt met het recht, toegang kan krijgen tot een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat, die het belang van de minderjarige centraal heeft staan.

Aan de advocaten die lid zijn van de VNJA worden kwaliteits- en opleidingseisen gesteld. Verder zorgt de VNJA er door middel van het organiseren van (door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende) lezingen voor dat haar leden hun juridische kennis bijhouden.

Het bestuur van de VNJA wordt gevormd door:

mw. mr. D.J. Klock

Voorzitter

advocaat te Haarlem

mw. mr. J.M.C. van Gorkum

Secretaris

advocaat te ‘s-Hertogenbosch

vanVliet
mw. mr. N. van Vliet

Penningmeester

advocaat te Breda

dhr. mr. L.W.M. Hendriks

Bestuurslid

advocaat te Maastricht

mw. mr. K. Coenders – El Dahri

Bestuurslid

advocaat te Beuningen

isabella roos
mw. mr. I. Roos

Bestuurslid beleid & kwaliteit

advocaat te Amsterdam

Zoek je een advocaat?

Wij snappen dat het lastig kan zijn om de juiste advocaat te vinden