De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA). Met nadruk wordt erop gewezen dat de inhoud algemeen is en uitsluitend informatief bedoeld. Het bestuur van de VNJA aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gebruik van de informatie zonder voorafgaand overleg met een van de bestuursleden van de VNJA. Niets uit de inhoud mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de VNJA worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk/ fotokopie/ microfilm/ databank of op welke andere wijze dan ook. Enige links in de website verwijzen naar externe sites. Voor de informatie op die sites draagt het bestuur van de VNJA geen verantwoordelijkheid.