website vnja jeugdrechtboeken

Verzoek verlenging financiering pilots Kleinschalige voorzieningen en Proeftuinen Screening en Diagnostiek (VIV JJ)

Hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor justitiële jongeren? Hoe voorkomen we dat jongeren voor, tijdens en na de detentie verder afglijden en een criminele carrière opbouwen? In het kader van Verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ) zijn pilots Kleinschalige Voorzieningen en Proeftuinen Screening en Diagnostiek gestart. Deze pilots en proeftuinen worden positief ontvangen en gewaardeerd. Eind 2017 loopt de financiering voor deze proeftuinen af. De VNJA acht het van groot belang dat de pilots en proeftuinen worden verlengd, maar bij voorkeur structureel worden gefinancierd. In dit verband is op 10 oktober 2017 een  brief gestuurd naar de (demissionair) minister van Veiligheid en Justitie namens de VNJA, de JRAA, de VJAR, de HVJA en de Werkgroep jeugdrechtadvocaten Alkmaar met het verzoek om de pilots Kleinschalige voorzieningen en proeftuinen Screening en Diagnostiek te verlengen en bij voorkeur structureel te financieren. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zie tevens het aparte nieuwsbericht op deze site met nieuwsbrieven over de VIV JJ.