website vnja jeugdrechtboeken

Handboek over het Europese recht inzake rechten van het kind

Bijgevoegd de link naar het handboek over het Europese recht inzake de rechten van het kind.

 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_nl.pdf