website vnja jeugdrechtboeken

Project “Terug naar huis”

terug naar huis
Lees meer

Oproep van Defence for Children

Lees meer

Ondersteuning stakingsactie

Zoals u vast al wel via de (sociale) media heeft vernomen, is binnen de strafrechtadvocatuur het idee ontstaan van een piketstaking in de eerste twee weken van januari 2020. Het kabinetsbeleid rondom de herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en de weigering om de noodzakelijke extra financiering ter beschikking te stellen, vragen om een krachtig signaal.

De Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten hebben zich inmiddels bij deze actie aangesloten. Ook de VNJA doet dat. Minderjarige verdachten zijn nog kwetsbaarder dan anderen. Het gaat de jeugdrechtadvocaat aan het hart dat zijn of haar cliënt de dupe zal worden van deze staking. Maar als er niets verandert kunnen wij in de nabije toekomst de rechtsbijstand aan onze cliënten niet meer op niveau leveren. Het is juist daarom dat nu duidelijk gemaakt moet worden dat het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand niet verder moet worden afgebroken. De VNJA ondersteunt daarom de achterliggende gedachten van de staking, waarbij benadrukt wordt dat deze ziet op de noodzakelijke financiële impuls in het gehele systeem van de gefinancierde rechtsbijstand.

Wij roepen onze leden dan ook op om uiterlijk maandag 30 september 2019 (de uiterste datum voor het opgeven van verhinderdata) 1 januari tot en met 14 januari 2020 als verhinderdata op te geven voor het nieuwe piketrooster. Uiteraard hoopt de VNJA dat de minister adequaat op deze noodstap reageert en dat daadwerkelijke staking in januari niet nodig zal zijn.

Lees meer

Verhoging vergoeding minderjarigenpiket

Lees meer

Brandbrief jeugdrechtadvocaten aan Raad voor Rechtsbijstand en Minister voor Rechtsbescherming over adequate regeling en vergoeding voor effectuering recht op verhoorbijstand

Sinds 1 juni 2019 is het voor minderjarigen niet langer mogelijk om afstand te doen van rechtsbijstand van een advocaat bij het politieverhoor ingevolge de implementatie van richting nr. 2016/800/EU. Deze verplichting is toe te juichen ter bescherming van de rechten van de minderjarige verdachten. De verantwoordelijkheid om hiervoor een adequate regeling en vergoeding te realiseren is vooralsnog echter niet genomen.

Per brief d.d. 13 juni 2019 doet Reinier Feiner, advocaat te Rotterdam, mede namens de VNJA en de jeugdrechtadvocatenverenigingen uit Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, een dringende oproep aan de directeur van de Raad voor Rechtsbijstand en de Minister voor Rechtsbescherming om hier alsnog zo spoedig mogelijk voor te zorgen.

Hier vindt u de brief: brief 13 juni 2019

Door het CDA en D66 is op 13 juni 2019 om een reactie van de minister verzocht op voormelde brief. De SP heeft op 14 juni 2019 schriftelijke Kamervragen gesteld aan de minister.

Wij houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Lees meer

Procedurele waarborgen minderjarige verdachten of beklaagden: wijziging wetboek van strafvordering per 1 juni 2019

Op 1 juni 2019 is de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van Richtlijn 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure in werking getreden.

In deze wet worden de rechten voor minderjarige verdachten en beklaagden opgenomen – voor zover dit nog niet was gebeurd – die voortvloeien uit de Richtlijn 2016/800/EU

Het gaat om het recht op informatie, het recht op bijstand van een raadsman voor en tijdens het verhoor, het recht op medische beoordeling, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op aanwezigheid bij het onderzoek ter terechtzitting.

Een gevolg van deze wetswijziging is onder meer dat aangehouden minderjarige verdachten vanaf 1 juni 2019 geen afstand meer kunnen doen van verhoorbijstand en dat wordt voorzien in de aanwijzing van een raadsman wanneer de verdachte in de avond wordt heengezonden omdat geen advocaat beschikbaar is en hij wordt uitgenodigd om de dag erna te verschijnen voor verhoor. Ook is expliciet bepaald dat voorlopige hechtenis voor een zo kort mogelijke duur mag worden bevolen.

Lees meer

Manifest voor het Kind

Lees meer