De Commissie heeft de VNJA en andere organisaties gevraagd om input voor de evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand. De VNJA heeft gereageerd en verschillende mismatches qua puntentoekenning in jeugdrechtzaken benoemd; onder andere in de P043 zaken, de P042 zaken en de S020 zaken, en tevens het belang onderstreept van puntentoekenning/toevoegen bij de Veilig Thuis meldingen en Jeugdbeschermingstafels. Het bestuur zal deze input binnenkort mondeling toelichten aan de Commissie.