De VNJA ontving het bericht dat de meldbrief in jeugdbeschermingzaken per 1 juli a.s. wordt afgeschaft. Informatie over dit besluit treft u aan in bijgaande brief

Besluit LOVF inzake Meldbriefprocedure_