website vnja jeugdrechtboeken

Zorgen over plannen herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

De VNJA maakt zich grote zorgen over de plannen die de minister voor Rechtsbescherming bekend heeft gemaakt over herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

De Nederlandse Orde van Advocaten reageerde op deze plannen in deze brief aan de Tweede Kamer op 15 november 2018. De VNJA kan zich volledig in de inhoud van deze brief vinden!