Het doel van de VNJA is om de rechtspositie van en de rechtsingang voor minderjarigen te verbeteren. De VNJA wil dit onder andere realiseren door ervoor te zorgen dat de minderjarige die in aanraking komt met het recht, toegang kan krijgen tot een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat, die het belang van de minderjarige centraal heeft staan.

Aan de advocaten die lid zijn van de VNJA worden kwaliteits- en opleidingseisen gesteld. Verder zorgt de VNJA er door middel van het organiseren van (door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende) lezingen voor dat haar leden hun juridische kennis bijhouden.

VNJA-advocaten

De advocaten die lid zijn van de VNJA zijn gevestigd in heel Nederland.

Zoek een VNJA advocaat

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de VNJA wordt gevormd door:

mw. mr. C. M. Koole

Voorzitter

advocaat te Goes

mw. mr. C.C. Peterse

Secretaris

advocaat te 's Gravenhage

mw. mr. D.J. Klock

Penningmeester

advocaat te Haarlem

mr. L.W.M. Hendriks

Opleiding

advocaat te Maastricht

mw. mr. K. Coenders – El Dahri

PR/ Communicatie

advocaat te Beuningen

mw. mr. J.M.C. van Gorkum

Website/ Communicatie

advocaat te s-Hertogenbosch

mw. mr. E. Huls

Beleid en Kwaliteit

advocaat in Amsterdam

mr. H.M. Mourik

Algemeen bestuurslid

advocaat te Aalten

Neem contact op met één van onze bestuursleden