Het doel van de VNJA is om de rechtspositie van en de rechtsingang voor minderjarigen te verbeteren. De VNJA wil dit onder andere realiseren door ervoor te zorgen dat de minderjarige die in aanraking komt met het recht, toegang kan krijgen tot een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat, die het belang van de minderjarige centraal heeft staan.

Aan de advocaten die lid zijn van de VNJA worden kwaliteits- en opleidingseisen gesteld. Verder zorgt de VNJA er door middel van het organiseren van (door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende) lezingen voor dat haar leden hun juridische kennis bijhouden.

VNJA-advocaten

De advocaten die lid zijn van de VNJA zijn gevestigd in heel Nederland.

Zoek een VNJA advocaat

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de VNJA wordt gevormd door:

mw. mr. C. M. Koole

mw. mr. C. M. Koole

Voorzitter

advocaat te Goes

mw. mr. J.M.C. van Gorkum

mw. mr. J.M.C. van Gorkum

Secretaris

advocaat te s-Hertogenbosch

mr. ing. J.J. Patelski

mr. ing. J.J. Patelski

Penningmeester

advocaat te Maastricht

mr. L.W.M. Hendriks

mr. L.W.M. Hendriks

Opleiding

advocaat te Maastricht

mw. mr. K. Coenders – El Dahri

mw. mr. K. Coenders – El Dahri

PR

advocaat te Beuningen

mw. mr. M. van Harskamp

mw. mr. M. van Harskamp

Communicatie

advocaat te Utrecht

mw. mr. E. Huls

mw. mr. E. Huls

Algemeen bestuurslid

advocaat in Amsterdam