website vnja jeugdrechtboeken

PRAATPLAAT

praatplaat

Via de website van de overheid is een “praatplaat” beschikbaar gesteld die jongeren via beeld uitlegt wat de gang van zaken is indien zij worden verdacht van een strafbaar feit.

PRAATPLAAT