website vnja jeugdrechtboeken

Open brief VNG aan kabinet over tekorten jeugdzorg en GGZ

‘Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze jeugd niet in de steek laten.’

Dat schrijven VNG-voorzitter Jan van Zanen en vice-voorzitter Hubert Bruls in een open brief over jeugdzorg en GGZ aan de inwoners van alle gemeenten. De open brief verscheen op 8 mei 2019 in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle regionale dagbladen.

Toename van jongeren in de jeugdzorg en meer zorg voor mensen met psychische problemen leidt bij gemeenten tot forse tekorten met als gevolg onder meer wachtlijsten en bezuinigingen. Compensatie door het Rijk is noodzakelijk.

Klik hier voor de open brief: open brief VNG