website vnja jeugdrechtboeken

OM-beleid: Pubers in beeld (sexting)

Het Landelijk Expertisecentrum Kinderporno en Kindersekstoerisme heeft een leidraad opgesteld voor OM-beleid bij door jongeren geproduceerde seksuele afbeeldingen van minderjarigen (sexting).

De leidraad maakt inzichtelijk op basis van welke criteria bepaald kan worden wat de mate en wijze

van onderzoek en -vervolgens- de afdoening van deze zaken door politie en OM kan zijn. In de leidraad wordt benadrukt dat het niet mogelijk is om een waterdicht kader te schetsen dat voor alle sextingzaken geschikt is en dat van de betrokken functionarissen wordt verwacht dat zij, vanuit hun professionaliteit en ervaring, een juiste inschatting maken op basis van de vergaarde informatie en de handvatten die deze leidraad biedt.