website vnja jeugdrechtboeken

Manifest voor het Kind

Ruim 23 uiteenlopende organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan kinderen onderstrepen – op initiatief van vakbond FNV – de noodzaak van goede jeugdzorg in een gezamenlijk Manifest voor het Kind.

Alle partijen maken zich zorgen over het feit dat kinderen in de jeugdzorg niet krijgen wat ze nodig hebben en daardoor bedreigd worden in hun ontwikkeling. Daarin dragen zij allemaal hun eigen verantwoordelijkheid, maar zij hebben elkaar ook nodig.

De VNJA is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit manifest en heeft het manifest mede ondertekend. Het manifest is gepubliceerd op 1 juni 2019, de Internationale Dag van het Kind.

Klik hier voor het Manifest voor het Kind: Manifest voor het Kind