website vnja jeugdrechtboeken

Kabinet: meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Op 16 april 2018 lanceerden het ministerie van VWS en de VNG het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Uitgangspunt is een brede aanpak om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren.

Dit is te lezen in het plan:

Elk kind dat uit huis is geplaatst  krijgt een eigen mentor, elke jongere in de jeugdzorg gaat een toekomstplan maken voor na zijn achttiende. Ook wordt de pleegzorg standaard verlengd naar 21 jaar, worden kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd eerder en effectiever beschermd en is separeren van jongeren in de gesloten jeugdzorg straks verleden tijd. Tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Bovendien worden de wachtlijsten aangepakt.

Voor het actieplan klikt u hier

Voor het nieuwsbericht klikt u hier