website vnja jeugdrechtboeken

Fair Trials training: Contact maken met de leefwereld van minderjarige verdachten

In het Europese project Advancing the Defence Rights of Children, (‘ADCR’) wordt een multi-disciplinair cursusprogramma ontwikkeld dat tot doel heeft om bij advocaten binnen heel Europa zowel de kennis als de vaardigheden te vergroten om effectieve bijstand aan kinderen in het strafproces te kunnen bieden. Het cursusprogramma dat in dit project wordt opgesteld, biedt een kapstok voor trainingen in elk Europees land gericht op implementatie van de EU-richtlijn 2016/800. Daarnaast biedt het handvatten voor jeugdrechtadvocaten.

De VNJA, lokale jeugdrechtverenigingen (o.a. de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten), Defence for Children en Young in Prison geven met de studiedag van de VNJA op 24 april 2018 en lokale bijeenkomsten in juni deze Fair Trials training verder vorm.

Data en plaatsen van de lokale bijeenkomsten:

11 juni: Den Haag, Laan van NOI 131 – begane grond ( http://www.laanvannoi131.nl)

12 juni: Amsterdam, in het gebouw van Young in Prison aan de De Kempenaerstraat 11 B 1051 CJ (http://www.younginprison.org/nl/contact)

Nader te bepalen datum: in (de buurt van) Utrecht, adres locatie volgt. NB: 27 juni is als datum vervallen! 

Omdat dit een pilot is, worden voor deze cursus geen kosten voor deelname in rekening gebracht.

Per cursus kunnen maximaal 15 advocaten deelnemen. Geef u dus snel op! Dit kan via deze website door in te loggen en te gaan naar ‘mijn evenementen’ en dan naar ‘kalender’.