website vnja jeugdrechtboeken

Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

Op 6 juni bood Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen aan. Dit actieplan is opgesteld door Jeugdzorg Nederland (JN) namens de Gecertificeerde Instellingen (GI), de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (VT) namens Veilig Thuis, in nauwe samenwerking met LOC Zeggenschap in de Zorg (LOC).

Het doel van het plan is te komen tot goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen, met betrokkenheid van ouders en kinderen, zoals aangekondigd in actielijn 5 van het programma Zorg voor de Jeugd: jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt.

Klik hier voor het actieplan