Mevrouw mr. G.I.H. Schulte

Beëdigingsdatum: 28-01-2004

Introductie
Dreigen uw kinderen onder toezicht gesteld te worden of uit huis geplaatst en bent u het daarmee niet eens, dan is het verstandig een ervaren advocaat te hebben die u helpt. Rapporten zijn niet altijd even duidelijk en voor ouders is het soms lastig te weten wat er van hen wordt verwacht. Zijn er zorgen, dan zijn er regelmatig ook andere mogelijkheden dan OTS en uithuisplaatsing.
KANTOOR

Advocatenkantoor Schulte

Adres:
Bolderweg 2
1332 AT Almere

036-5296058

info@advocatenkantoorschulte.nl

Website