De heer mr. B.J. de Bruijn

Beëdigingsdatum: 22-02-2008

Introductie
Mijn werkwijze is een menselijke. Naast gedegen kennis van het recht, ben ik sociaal betrokken. Zeker bij minderjarigen is mijn pedagogisch inzicht en inlevingsvermogen in de denkwijze van jongeren heel belangrijk.

Met mij als advocaat heeft u een betrokken, sociale advocaat met sectorkennis en begrijpelijk taalgebruik.
KANTOOR

Hof-Recht Advocaten

Adres:
Laan van Nieuw-Oost-Indië 133a
2593 BM Den Haag
Nederland

070 - 346 95 92

070 - 364 37 34

debruijn@hofrechtadvocaten.nl

Website